Novice

AGROBIZ
Novice
Novice Kras kupuje prašiče za pršute, salame in sveže meso

Odkupujejo tudi govejo živino, prodajo pa sveže goveje meso

AGROBIZ
Novice
Novice Kmetijska zadruga Radgona odkupi največ prašičev med zadrugami

Sodelujejo z velikimi rejci, ki redijo več kot tisoč prašičev v turnusu, in kmetijami, ki imajo sklenjen krog reje – od plemenskih...

AGROBIZ
Novice
Novice Skupina Farme Ihan ima verigo od plemenske črede do predelave in prodaje mesa 1

Na leto vzredijo 85 tisoč pujskov in predelajo 55 tisoč prašičev pitancev; meso in mesne izdelke prodajajo pod blagovno znamko Anton

AGROBIZ
Novice
Novice (intervju) Peter Vrisk: Bolj podprimo pridelavo zelenjave in prašičerejo

Več podpore naj v prihodnji finančni perspektivi dobijo krave dojilje, saj sami nimamo dovolj telet za pitanje, predlaga predsednik...

AGROBIZ
Novice
Novice Koroška zadruga: bolj se splača prireja mleka kot reja živine

Odkupna cena goveda je slabša kot pred letom dni, pravi direktorica zadruge Danica Ramšak

AGROBIZ
Novice
Novice Nastaja kratka veriga lokalno vzrejene govedine iz Posavja

Sevniška zadruga bo s kmetijami tržila in promovirala prednosti lokalno vzrejenega mesa

AGROBIZ
Novice
Novice KGZ Sloga kmetom priskrbi in proda teleta

Povpraševanje po uhlevljanju raste, s tem zadruga ustvari desetino prihodkov

AGROBIZ
Novice
Novice Pivka perutninarstvo išče nove rejce piščancev

Dodatne površine za rejo piščancev potrebujejo, saj raste povpraševanje po njihovem mesu in ker želijo vstopiti na nove trge

AGROBIZ
Novice
Novice Za odpravo škode v gozdovih na dveh razpisih 3,41 milijona evrov

Vnos podatkov v elektronski sistem in prijava na oba razpisa poteka od 8. aprila do zaprtja razpisov, kar bo objavljeno na spletni strani...

AGROBIZ
Novice
Novice Sprejeta je evropska direktiva o nedovoljenih trgovinskih praksah v prehranski verigi

Da bi bolje zaščitili kmetije in male pridelovalce hrane, ki imajo majhno pogajalsko moč v prehranski verigi in jim zato velika podjetja...

AGROBIZ
Novice
Novice Zadružniki tudi o demistifikaciji kmetijske politike

Boljši ukrepi s subvencijami, pomlajevanje kmetij, povezovanje, izboljšanje tako položaja kmetij kot dostopa do kmetijskih zemljišč so...

AGROBIZ
Novice
Novice Pozor, ugodna posojila za nakup kmetijskih zemljišč 1

Ponuja jih ribniški sklad, zadnji rok za oddajo vloge je 8. aprila, na voljo je še 2,5 milijona evrov; kmalu nov razpis

AGROBIZ
Novice
Novice Norveška inovacija: kruh z zmletimi črvi 3

Norveška trgovska veriga Meny od začetka marca ponuja specialiteto za ljudi z dobrim želodcem - kruh iz mrčesa, ki ga tržijo kot eno...

AGROBIZ
Novice
Novice Svet za ženske na podeželju se bo boril za boljši položaj žensk na ruralnih območjih

Zaživel je svet za ženske na podeželju, ki bo dajal predloge, kako bi izboljšali položal žensk v kmetijstvu in na podeželju

AGROBIZ
Novice
Novice Po letu 2021 subvencije tudi za ohranitveno kmetijstvo 6

Z ohranitvenim kmetijstvom izboljšujemo in vzdržujemo kakovostna živa tla brez oranja, ob stalni pokritosti tal s poljščinami, dosevki...

AGROBIZ
Novice
Novice Manj ovir za postavitev rastlinjakov 5

Na razpisu za ukrep 4.1 iz Programa za razvoj podeželja, ki je odprt do konca maja, sofinancirajo tudi postavitev rastlinjakov, kar je...

AGROBIZ
Novice
Novice Prašičerejci dobijo državno pomoč, panoga pa strategijo razvoja 2

Rejcem, ki so zaradi nizkih cen mesa v hudih težavah, je kmetijska ministrica Aleksandra Pivec ponudila pol milijona evrov enkratne...

AGROBIZ
Novice
Novice Prašičerejci so na robu preživetja, kaj bi rešilo to panogo? 7

Čeprav imamo pri prašičereji le okoli 37-odstotno stopnjo samooskrbe, rejci pravijo, da so na robu preživetja: da ne morejo prodati...

AGROBIZ
Novice
Novice Znanje in sodelovanje naj bosta pri novi kmetijski politiki v ospredju 1

Odbor državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj razpravljal o študiji, v kateri so strokovnjaki ovrednotili...